Kategorie: BOWLING
Zveřejněno 14. prosinec 2017

12. ročník DBL

 Konečné pořadí DBL 2019

 

1. Liga

2. Liga

3. Liga

1.

SK Skalka

5114

Kozlíci

4665

Velký čísla

4066

2.

Rybníčky

4880

Řádící páka

4300

Packi team

4048

3.

BC Kvasiny

4833

JIRKACYKLOTOUR

4297

Rychlá rota

3945

4.

HC BUU

4801

BAR MONT. DKA

4240

Dinosauři

3940

5.

Strike Team

4652

Slivovica Team

3910

Domácí puťky

3570

6.

Stará Náves

4587

PROTECO nářadí

3853

Hrošíci

3516

7.

Staříci

4449

Čarodějky

3750

Roudeňáci

3471

8.

Žlábek Křovice

4187

 

 

Strejci

3434

 

!! Závěrečné vyhodnocení všech lig proběhne ve středu 4.12.2019 od 18 hodin !!

 

 

Doberská bowlingová liga 2019

Přihlásilo se 8 týmů s právem hrát 1. ligu, 7 týmů s právem hrát 2. ligu, 9 týmů vč. nových s právem hrát 3. ligu. Ta byla rozdělena na dvě skupiny a postupovat z ní do 2. ligy budou dva týmy s nejvyšším počtem bodů ze všech devíti. Z 2. ligy budou postupovat také dva nejlepší. Z 1. ligy budou sestupovat dva týmy, z 2. ligy jeden.

 

V Doberské bowlingové lize 2019 budou bojovat družstva v rozdělení :

1.liga :                                               2.liga :                                                 3.liga :

Rybníčky                                          Kozlíci                                                Strejci

SK Skalka                                        JIRKACYKLOTOUR                     Roudeňáci

HC BUU                                          Řádící páka                                        Domácí puťky

Stará náves                                      Slivovica Team                                  Packi team

Kvasiny BC                                     PROTECO nářadí s.r.o.                   Velký čísla

STRIKE Team                                BAR MONTANA DKA                    Dinosauři

Staříci                                              Čarodějky                                          Rychlá rota

Žlábek Křovice                                                                                           Hrošíci

                                                                                    

V termínech :

Jarní část – liché úterky: 12.2., 26.2., 12.3., 26.3. vždy od 18 hodin

Podzimní část – liché úterky: 8.10., 22.10., 5.11., 19.11. vždy od 18 hodin

hrají – Rybníčky, SK Skalka, HCBUU, STRIKE Team, Staříci, Žlábek Křovice,

 

V termínech :

Jarní část – liché středy : 13.2., 27.2., 13.3., 27.3. vždy od 18 hodin

Podzimní část – liché středy: 9.10., 23.10., 6.11., 20.11. vždy od 18 hodin

hrají–Stará Náves,Čarodějky,PROTECO nářadí s.r.o.,Roudeňáci, Domácí puťky

 

V termínech :

Jarní část – sudé úterky: 19.2., 5.3., 19.3., 2.4. vždy od 18 hodin

Podzimní část – sudé úterky: 15.10., 29.10., 12.11., 26.11. vždy od 18 hodin

hrají – Kvasiny BC, Kozlíci, JIRKACYKLOTOUR, Řádící Páka, Slivovica Team, BAR MONTANA DKA,

 

V termínech :

Jarní část – sudé středy: 20.2., 6.3., 20.3., 3.4. vždy od 18 hodin

Podzimní část – sudé středy: 16.10., 30.10., 13.11., 27.11. vždy od 18 hodin

hrají –Strejci, Packi team, Velký čísla, Dinosauři, Rychlá rota, Hrošíci  

 

Hra začíná vždy přesně v určenou hodinu, hráč který bude mít zpoždění se do hry vloží až od dalšího kola.

Za pořadatele : Jan Rozínek


Kategorie: BOWLING
Zveřejněno 14. prosinec 2017

Propozice DBL 2018

SK Dobré s.r.o. vypisuje soutěž

dvoučlenných družstev v bowlingu

pro rok 2018 – 11. ročník

 

 

Doberská bowlingová liga 2018

 

 

Propozice a všeobecná ustanovení

 

 

1, Doberská bowlingová liga (DBL) je soutěž dvoučlenných družstev v bowlingu, která se skládá z 8 dílčích turnajů rozdělených do jarní (4 turnaje) a podzimní části (4 turnaje + závěrečné vyhodnocení). Všechny turnaje se odehrají v bowlingové herně v Obecním domě v Dobrém (č.p. 143).

2, Družstvo je složeno ze dvou neregistrovaných hráčů stejného či opačného pohlaví (muž + muž, žena + žena nebo žena + muž), ale na soupisku lze napsat i jednoho náhradníka, který může nastoupit v případě nemoci či jiných okolností, které znemožní nastoupit jednomu hráči z družstva.

Start hráče se nepovoluje současně ve dvou a více družstvech stejné ligy!

3, V každém turnaji odehraje každý hráč z týmu 3 hry, přičemž každá hra má 10 částí.

4, V každém turnaji se sčítají body obou členů družstva, přičemž každému hráči se započítávají pouze 2 hry s největším počtem nakoulených bodů, třetí hra s nejmenším počtem bodů se nezapočítává do celkového skóre.

5, Po osmém turnaji se sečtou nakoulené body družstev a vítězem příslušné ligy se stává tým, který bude mít po osmi turnajích nakoulen nejvyšší součet bodů ve své lize. Při shodném počtu bodů o umístění rozhoduje účast ženy v týmu či jednorázově nejvíce nakoulený počet bodů.

6, Z každé ligy pro další ročník sestupují dva týmy s nejmenším počtem bodů o soutěž níže, přičemž jejich místo zaujmou první dva týmy s nejvyšším počtem nakoulených bodů, které hrály nižší soutěž. (Příklad: poslední dva týmy z 1. ligy sestoupí do 2. ligy a naopak první dva týmy  ze 2. ligy postoupí do 1. ligy). Pořadatel má právo doplnit další postupující družstva do vyšší soutěže pro doplnění potřebného počtu družstev.  

7, Handicapy: ženám a mládeži do 15 let se ke každé hře přičte 8 bodů.

8, Před prvním turnajem si každý tým vylosuje číslo dráhy na které bude začínat hrát 1., 3., 5. a 7. turnaj. Naopak 2., 4., 6. a 8. turnaj bude začínat na druhé dráze.

9, Před prvním turnajem vedoucí mužstev vylosují pořadí v jakém budou týmy hrát po celou dobu DBL 2018. Podle vylosovaného pořadí nastoupí týmy do hry. Vedoucí družstva určí, kdo z družstva bude během celé soutěže hrát jako první a kdo jako druhý.

10, Termíny turnajů:

 

První liga (1. liga) – právo startu mají týmy na 1.- 6.místě v 1. DBL 2017 a dva postupující z 2. DBL 2017  

(SK Skalka, Rybníčky, BC Kvasiny, HC BUU, Stará Náves, Strike Team, Kozlíci, Jirkacyklotour)

Jarní část – liché úterky: 28.2., 14.3., 28.3., 11.4. vždy od 18 hodin

Podzimní část – liché úterky: 10.10., 24.10., 7.11., 21.11. vždy od 18 hodin

(základní termíny, po dohodě je možné provést úpravy)

 

Druhá liga (2. liga) – právo startu má tým sestoupivší z 1. DBL 2017, týmy na 3.- 6. místě 2. DBL 2017 a dva postupující z 3. DBL 2017

(Žlábek Křovice, PROTECO Team, Slivovica Team, P&P Team, Mišáci, Levý ruce, Staříci, Řádící páka)

Jarní část – liché středy: 20.2., 6.3., 20.3., 3.4. vždy od 18 hodin

Podzimní část – liché středy: 16.10., 30.10., 13.11., 27.11. vždy od 18 hodin

(základní termíny, po dohodě je možné provést úpravy)

 

Třetí liga (3. liga) – právo startu mají týmy sestoupivší z 2. DBL 2017, týmy na 3.- 6. místě 3. DBL 2017 a tři případně nově přihlášené týmy(podle data a času přijetí přihlášky)

(Druhý Míza, Berušky, Čarodějky, Roudeňáci, Sršňáci + 3x ???) 

Jarní část – sudé středy: 21.2., 7.3., 21.3., 4.4. vždy od 18 hodin

Podzimní část – sudé středy: 17.10., 31.10., 14.11., 28.11. vždy od 18 hodin

(základní termíny, po dohodě je možné provést úpravy)

 

Čtvrtá liga (4. liga) – bude spuštěna v případě nově přihlášených týmů nad počet potřebný k doplnění 3.DBL 2018

 

!! Závěrečné vyhodnocení všech lig proběhne ve středu 5.12.2018 od 18 hodin !!

 

Pokud se některý z týmů s právem účasti v 1., 2. nebo 3.lize nepřihlásí do 11. ročníku - DBL 2018, nebo nepřenese toto právo na jiný tým, o případném rozdělení nově přihlášených týmů rozhodne organizátor a nebo bude uskutečněna schůzka s jednotlivými týmy, na které se dohodne rozložení týmů do jednotlivých skupin a hracích dnů !!!

11, Startovné činí 1 300,- Kč za tým za všech osm turnajů. Startovné je nutné uhradit nejpozději během prvního turnaje u p. Rozínkové.

12, Přihlášky si lze stáhnout na internetové adrese www.skdobre.cz v sekci Bowling pod odkazem Bowlingová liga (v pravém menu) a odeslat na emailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , nebo si je můžete vyzvednout na bowlingu v Dobrém u p. Rozínkové, kde můžete odevzdávat vyplněné přihlášky.

 

!!! Uzávěrka přihlášek je v neděli 21. ledna 2018 ve 12 hodin !!!

 

13, Organizátor soutěže si vyhrazuje právo změnit termín jednotlivých turnajů.

14, Organizátor soutěže: SK Dobré s.r.o., 517 93 Dobré 127

V Dobrém 6.12.2017