PRO ZAČÁTEČNÍKY

Uchopení koule
Klasickou bowlingovou kouli se třemi vyvrtanými dírami uchopíme palcem, prostředníkem a prsteníkem. Prsty by měly do děr pasovat, dlaň by se měla koule lehce dotýkat. Toto je tradiční držení, které umožňuje hráči rozmáchnout se a hodit i těžkou koulí. Hráč by neměl mít při hodu prsty v dírách příliš těsně zapasované a koule by mu neměla z prstů ani vyklouzávat. Správné držení koule je základem pro úspěšné zvládnutí hodu. Vyberte si proto v herně kouli, která vyhovuje vašim prstům a dlani. Pokud se rozhodnete koupit si vlastní kouli, pak vám odborníci vyvrtají díry přesně podle rozměrů vaší ruky - zvolí tu správnou velikost děr na šířku i délku, jejich úhel a vzdálenost mezi dírami. Kouli si vyvrtat u skutečných profesionálů, kteří dokáží kouli přesně připravit pro vaši ruku. Pamatujte při tom na to, že žádná sportovní výbava není osobnější než bowlingová koule!

Základní postoj
• ramena v pravém úhlu k místu, na které míříte
• ruka, kterou neházíte, přidržuje kouli
• pevné a rovné zápěstí, neohýbejte ho
• ruku, kterou házíte, držte u boku
• lehce pokrčená kolena
• nohy vedle sebe, naproti místu, na které míříte

Když se postavíte na dráhu, všimněte si dvou řad bodů. Zadní řada je vzdálená 15 stop od čáry přešlapu, druhá je čáře blíž - 12 stop. Tyto řady pomáhají zaujmout výchozí pozici pro zahájení hodu. Děti by měly stát blíž čáře přešlamu, protože dělají menší kroky. Stejně tak začátečníci se cítí lépe v blízkosti čáry přešlapu, neboť ještě neumějí zkoordinovat hod s kroky.  Ať začínáte hod kdekoli, váš poslední krok by měl končit stopu od čáry přešlapu, abyste nepřešlápli. Před hodem zaujměte pozici, při které se budete cítit uvolněně - mějte nohy u sebe, lehce ohnutá záda, kouli držte mezi hrudí a bradou u strany, na kterou házíte - pravák na pravé straně, levák na levé. Kouli držte zespodu a druhou rukou jí přidržujte.

Pohyb koulí
Když vezmete do ruky těžký předmět, jakým je bowlingová koule, a zkusíte ho rozkývat, zjistíte, že se pohybuje sám od sebe - do pohybu ho uvádí jeho vlastní tíha - na podobném principu funguje kyvadlo. Základem pro plynulý švih s koulí je dát této přirozené energii volný průchod.  Co se týče váhy, hrajte s takovou koulí, která se snadno kýve zezadu dopředu bez vaší pomoci. Pokud se vám přitom prohne zápěstí a vaše rameno klesá, je koule příliš těžká. Pokud můžete kouli ovlivňovat silou, je naopak příliš lehká.

Kroky
Začínajícím bowlerům se doporučuje dělat při rozběhu čtyři kroky, později mohou přidat pátý. Kroky by měly být rovné, jako při normální chůzi, liší se pouze poslední krok, který obsahuje sklouznutí. Praváci vykročí pravou nohou, následuje vykročení levou, pravou. Čtvrtý a poslední krok končí na levé noze, která se lehce sklouzne dopředu a přenese hráč váhu a pokrčí v kolenou. Pravá noha zůstává zanožená a vyrovnává rovnováhu. Leváci začínají rozběh levou nohou a končí na pravé. První krok je nejkratší, poslední se skluzem nejdelší.

Koordinace zhoupnutí a kroků
Švih koulí a kroky nejsou samy o sobě složité pohyby. Pokud se je však snažíte zkoordinovat, zjistíte, že jejich provedení není tak jednoduché. A přitom na nich záleží úspěšnost vašeho hodu. Když vykročíte k čáře, myslete na to, že musíte přenést energii z rozběhu na kouli. Začnete ji vypouštět v momentu, kdy se při posledním kroku sklouznete - k čáře by se měla klouzající noha přiblížit ve stejnou chvíli jako ruka ve zhoupnutí.  První tři kroky byste měli držet kouli v zapažení co nejvýše. Koule by se měla přiblížit zemi na začátku posledního kroku, který dokončíte skluzem s pokrčeným kolenem. Přitom švihem předpažte ruku s koulí co možná nejdále a koule by vám měla sama vyklouznout na dráhu.  Vypuštění koule by mělo být plynulé a snadno opakovatelné. Nesmíte ovšem zapomenout, že umístit kouli na správné místo ve správném momentu je tajemstvím úspěchu a i zkušení hráči tento pohyb neustále opakují a vybrušují.  Před zahájením hodu byste měli být zcela soustředění, neboť jen tak můžete myslet na správnou koordinaci pohybu.

Vypuštění a vedení koule
Tak jako se od sebe liší hráči, liší se i jejich styl hraní. Při správném provedení hodu ale nakonec všichni hráči zaujímají více méně stejný postoj. Koule má být vypuštěna poté, co mine kotník nohy, na které se hráč sklouzává - pravák na levé, levák na pravé. Tento bod pro vypuštění zaručuje udržení koule ve směru, který potřebujete. Při správné koordinaci pohybů zvládnete hod technicky. Abyste se koulí přiblížili ke kotníku, musíte pokrčit koleno a sklonit se tělem k dráze. Tělo byste měli mít přesně nad pokrčeným kolenem. Ze začátku se vám tato pozice bude zdát poněkud složitá, ale časem si na ní zvyknete a budete jí zaujímat naprosto přirozeně. Při vypouštění koule sledujte místo, na které míříte. Ruka, kterou nehrajete slouží k vyrovnání rovnováhy. Přesného zaměření dosáhnete tak, že protáhnete ruku co nejdále k bodu, na který míříte. Ve chvíli, když vypouštíte kouli, zvedněte ruku na úroveň ramen i výše. Pamatujte na to, že správné napřažení ruky pomáhá k lepšímu zamíření.

Míření
Když na cokoli míříte, většinou sledujete cíl. Nadhazovač v basebalu sleduje rukavici "catchera". Basketbalisté míří na koš. Ale pozor, hráči bowlingu se nikdy nedívají na kuželky! I když koulí samozřejmě na určitou kuželku míří. Pro přesný hod byste měli mířit na bližší bod než jsou 18 metrů vzdálené kuželky a jako takový bod slouží bowlerům tečky za čárou přešlapu. Prostřední šipka je uprostřed dráhy a míří na přední kuželku, ostatní šipky ukazují cestu k dalším kuželkám. Šipky jsou v jedné přímce s tečkami na začátku a na konci dráhy rozběhu, takže když zaujímáte pozici k hodu, zvolte dráhu koule podle této přímky. Pro přesné zamíření je důležité si také vybrat startovní pozici a záchytné body pro správné zacílení. Obojí závisí na dráze, kterou by vaše koule měla jít, aby shodila vybranou kuželku. Pamatujte na to, že míření za pomoci teček i šipek určí dráhu koule přesněji. Po každém hodu zhodnoťte, jak správná byla dráha vaší koule, a jak byste ji mohli změnit k lepšímu.

Točení
Směr koule je určen především tím, jak a kde je vypuštěna. Koule se přitom obvykle pohybuje s rotací nebo "falší". Zkušení bowleři házejí kouli s rotací úmyslně, začátečníkům se koule roztočí zcela náhodně a nepředvídatelně.  Způsob, jakým se koule točí, ovlivňuje její pohyb. Koule točící se proti směru hodinových ručiček se pohybuje zprava doleva. Leváků se koule roztočí zleva doprava, pokud udělají rotaci ve směru hodinových ručiček. Točení koulí usnadnily nové druhy koulí - uretanové a reaktivní. Speciálně upravená jádra dodávají těmto koulím různě silnou rotaci, přičemž uretanové koule schopné menší rotace než koule reaktivní. Rotace je mezi zkušenými hráči oblíbená proto, že rotující koule je při srážení kuželek účinnější než koule, která se netočí. Začátečníci ovšem musejí před tím, než se začnou o rotaci snažit, zvládnout správné načasování hodu, rovnováhu při "rovném" hodu a všeobecnou přesnost. 
Pro roztočení polyesterové nebo uretanové koule (ne reaktivní!), musí kouli nejdříve opustit palec a teprve poté zbývající prsty. Zda se vám toto vypuštění podaří, poznáte ihned podle toho, že koule začne rotovat. Směr točící se koule je přitom ovlivněn tím, kde byl palec ve chvíli, kdy koule opouštěla ruku.
Vypustit z koule palec jako první je přirozené, protože nejkratším prstem. Nicméně správně padnoucí koule může výsledek vypouštění velmi výrazně ovlivnit, stejně jako provedení rozběhu. Pro roztočení koule mějte palec v kouli tak, aby svíral s ostatními prsty úhel hodinových ručiček v 10 nebo 11 hodin (u leváků ve 14 nebo 13 hodin) hodin. S palcem v pozici pro rotaci mějte zpevněné zápěstí - při vypuštění koule byste měli v prstech cítit tlak nebo napětí.
Pokud tento postup dodržíte, záměrné rotace byste měli docílit. Pamatujte ovšem na to, že roztočit kouli se naučíte až poté, když máte zcela pod kontrolou rovný hod.

 

Автор :